SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİ FORMU

Öğr. Gör. Dr. İhsan KÜÇÜKRENDECİ

E-Posta: ikucukrendeci@sakarya.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Makina Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1992

Y. Lisans

 Makina Mühendisliği

Dumlupınar  Üniversitesi

1995

Doktora

 Makina Mühendisliği

Sakarya  Üniversitesi

2001

 

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Elemanı

Dumlupınar Üniversitesi

1994-2006

Öğr. Gör.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu, Sakarya Üniversitesi

2006 -

Müdür Yardımcısı

Akyazı Meslek Yüksek Okulu, Sakarya Üniversitesi

2007

                                       ESERLER

1. Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      K. Morgül, İ. Küçükrendeci, Nonlinear Vibration Analysis Of Laminated Composite   Plates in Symetrical Modes”, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, pp 50-53, July 2005, İstanbul, Turkey.

2.      S. Hakan Yetgin, Mustafa Aydın, İ. Küçükrendeci, Mustafa Güleşen, “ Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilmiş Al-NbC Kompozitlerde Karıştırıcı Tipinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine etkisi”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler sempozyumu, s 623-627, 28- 30 Eylül, 2005 , Konya,Türkiye.

3.      İ.Küçükrendeci, R.İpek, M.Güleşen, “ 4147 Al/Si Metal Matriks Kompozitile AISI 304 Paslanmaz Çeliğin Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilmesi”, 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, s-1, 19- 21 Nisan, 2006 , Denizli, Türkiye.

4.      S.H.Yetgin, İ.Küçükrendeci “ Al2O3 Kaplı Numunelerde Kaplama Parametrelerinin Etkilerinin İncelenmesi”, s-72, 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 19- 21 Nisan, 2006 , Denizli, Türkiye.

5.      S.H.Yetgin, İ.Küçükrendeci “ Alevle Püskürtme Yöntemi İle Üretilen Cr2O3 Kaplı Numunelerde Kumlama Basıncının Etkilerinin İncelenmesi”, 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Poster Bildiri,19-21 Nisan, 2006, Denizli, Türkiye.

2.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

  1. M.Gavas, İ. Küçükrendeci, “ Alüminyum Kare Kabın Derin Çekilmesinde Taslak Malzeme Şekillerinin Değerlendirilmesi”, DPÜ Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 6, s 185-200, Ekim, 2004, Kütahya.

 

3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Küçükrendeci, İ, Morgül, Ö.K., “Değişken Simetrik Açılı Kare Biçimli Katmanlı Kompozit Plakların Nonlineer Titreşim Aanalizi”. 10.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Eylül 2001, s.610-619, Konya.

2.. Küçükrendeci, İ. Gavas, M., “Deneysel Amaçlı Gaz Detanasyon Makinası Tasarımı ve İmalatı”,  Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 26- 27 Eylül 2003 , s.261-273, Konya.

      3. Küçükrendeci İ., Gavas M. Yetgin, S.H., “Titreşimlerden Kaynaklanan Gürültünün Kontrolünde Uygun Destek Malzemesinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, 11.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 4- 6 Eylül 2003 . s.347-350, Ankara.

 

 

 

 

 

 

 

webmail kutuphane obis sau amyo